El passat dia 18 d’Abril TransGrua Olot va realitzar el transport especial per carretera de la coberta per la construcció d’un edifici a Campdevànol. Es tracta de la coberta pel Centre d’Educació Ambiental i Acollida Porta de la Serralada de Montgrony. Per les característiques de l’estructura que es volia instal·lar la seva construcció es va haver de realitzar en interior i no va es poder fer in-situ, així que per aquesta raó es va haver de transportar la coberta, un cop va estar enllestida, mitjançant un servei de transport especial.

La coberta, realitzada especialment a petició del client amb unes característiques concretes, es fabrica al taller i després de 3 setmanes de treballs es transporta ja muntada i es col·loca sobre l’edificació nova. La coberta té un pes total de 5 tones i cal realitzar un servei de transport especial amb vehicle d’acompanyament perquè l’amplada de la càrrega és de 4,5 metres, superant les mides màximes permeses dins el codi de circulació.

Els preparatius pel transport especial

Es va decidir que el millor era carregar la coberta el dia anterior i deixar el camió senyalitzat i la càrrega subjecta i llesta per a ser transportada. Per a la càrrega de la coberta al camió de transport es va utilitzar el camió grua Scania R420 amb la seva potent grua HIAB 800.

La càrrega de la coberta al remolc de transport

Primer de tot es va col·locar la coberta al terra de la nau mentre s’acabaven de finalitzar els últims detalls de soldadura a l’estructura. El camió grua es va col·locar al seu costat i es va subjectar la coberta amb les cintes de subjecció:

Trabajos de soldadura en cubierta


El pas següent va ser l’elevació de la coberta, deixant-la en suspensió a una altura determinada per a que el camió de transport, movent-se marxa enrera, es situés just a sota seu. La seqüència de la maniobra és la següent:

transporte especial elevacion de la carga

 

transporte especial maniobras para la carga

 

transporte especial carga en remolque

 

Transporte especial carga en remolque

La senyalització de la càrrega

Un cop la càrrega va estar col·locada a sobre el remolc i assegurada convenientment, els operaris de TransGrua Olot van senyalitzar la càrrega amb els símbols pertinents i van col·locar les llums d’emergència per a poder realitzar el transport de forma legal i segura:

Señalizacion de carga para transporte especial

Finalment el camió està llest per sortir amb la càrrega al matí segúent:

Camión listo para transporte especial


Transport especial d’Olot fins a Campdevànol

Es va decidir que la millor hora per a realitzar el servei de transport especial era a primera hora del matí, quan no es trobaria trànsit i la carretera es bloquejaria el mínim possible. Un vehicle de suport marxava davant la caravana per avisar els vehicles que s’acostaven pel carril contrari de que hi havia un camió amb una càrrega especial que podia envair part del seu carril:

Transporte Especial nocturno


Descàrrega i finalització del servei

Quan es va arribar a la localització programada es va esperar a que sortís el sol per tenir una millor visibilitat i la coberta es va descarregar i col·locar sobre l’estructura de l’edifici ja quasi acabat. Per ajudar en les feines de descàrrega es va desplaçar fins al lloc el camió de TransGrua Olot amb la potent grua HIAB 800 que es va encarregar de les tasques d’elevació i col·locació. D’aquesta manera es posava l’última peça a l’edifici del Centre d’Educació Ambiental de la Serralada de Montgrony.

Elevación de cubierta con camión grua

Descarga de cubierta con camión grua

Transport Especial: coberta per edifici