Servei de transports especials per carretera

Lloguer de grues i plataformes elevadores

Servei de camió grua per transport i descàrrega integrats


TransGrua Olot està ubicada a Olot (Girona) especialitzada en transports especials a Girona, Barcelona i tot Catalunya.

Comptem amb una flota variada de grues articulades sobre camió, plataformes elevadores, semiremolcs, gòndoles… disponibles sota demanda o en lloguer.

Tenim anys d’experiència en quant a transports especials, transport de materials amb tràiler i servei de transport i descàrrega amb grua.

Disposem de taller mòbil propi, per tant qualsevol imprevist que pugui sorgir es podrà sol·lucionar in situ, guanyant temps i eficàcia. Donada la varietat de la nostra flota assegurem suport logístic, material i humà per a tots els serveis.Principis

A TransGrua Olot oferim servei de qualitat, compromís amb el client, pressupostos adaptats i eficiència en el treball.

 • Atenem les necessitats particulars de cada client per oferir-te la solució més adequada a cada cas
 • Contacte permanent amb el client pel seguiment correcte del servei, possibles contratemps…
 • Compliment rigurós en dates d’entrega i servei
 • Atenció permanent i continua a la seguretat dels treballadors, clients i vianants
 • Revisió contínua al nostre taller de la maquinària implicada en el servei per una màxima seguretat
 • Supervisió i focus al transport i manipulació del producte i material
 • Compromís de millora diària

Oferim als nostres clients diferents solucions segons les seves necessitats, intentant fer la feina de la forma més SEGURA, RÀPIDA i ECONÒMICA possible, per aquesta raó podem aconsellar l’eina apropiada a cada tasca a realitzar.


Per a qui treballem

Podem oferir tot tipus de serveis, per a particulars, empreses o administracions públiques.

Per a EMPRESES:

 • Càrrega i descàrrega de mercaderies
 • Moviment i muntatge de maquinària INDUSTRIAL
 • Distribució de material en una obra
 • Servei de formigó mitjançant cubilot (de 0,5 m3 i de 1 m3)
 • Servei d’encofrat
 • Escullera

Per a l’administració PÚBLICA:

 • Treballs d’il·luminació pública
 • Tala d’arbres, reparació de façanes, etc.

Per a PARTICULARS:

 • Càrrega i descàrrega de mercaderies
 • Servei de mudances
 • Reparació de façanes

Contacte ✉